تور ماسال


شايد اين تيتر براي شما تركيبي از كلمات نا متجانس و ناشناخته باشد كه معني و مفهوم خاصي به ذهنتان متبادر نمي سازد اما اگر از اهالي خطه سرسبز گيلان باشيد و يا قسمتي از گشت و گذارهاي خود در شمال كشور را به بخش غربي اين خطه زمرد فام تخصيص داده باشيد حتما مي دانيد كه »شاندرمن« بخشي از شهرستان »ماسال« در شمال غربي استان گيلان است و »آويشو« نيز نام غاري است ديدني در همين منطقه كه يكي از چندين جاذبه گردشگري اين شهر به شمار ميرود. متاسفانه اگرچه »آويشو« در فهرست ميراث طبيعي ثبت شده ولي هنوز در فهرست تور ماسال مسافرت گردشگران ايراني ثبت نشده است و هنگامي كه صحبت از مسافرت به شمال كشور مي شود فكر همه به سمت درياها و كوه هايي كه بارها رفته اند متمركز مي شود اما اين بار پيشنهاد ما به شما اين است كه اگر قصد سفر به شمال كشور را داريد بهتر است به جاهايي سفر كنيد كه ناشناخته تر مانده اند. جاهايي مثل ماسال و شاندرمن. ماسال شهرستاني ديدني در استان گيالن است. شهرستاني كه بيش از 70 هزار هكتار جنگل و مرتع دارد حتما زيباست. ماسال دومين شهرستان مرتفع استان گيالن پس از رودبار است و پيش تور طبيعت گردي از اين، بخشي از شهرستان وسيع تالش بود كه در سال 1376 به شهرستان ماسال تبديل شد. ماسال در قديم »رودكنار« ناميده مي شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۱:۰۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

نقش تلفن همراه در زندگي روزمره


پيام رساني با تلفن همراه به مقوله هاي مانند پست الكترونيكي سرويس پست صوتي پيام رساني آني سرويس پيام كوتاه سرويس پيام افزوده سرويس پيام رساني چند رسانه اي و سرويس هاي ديتا اختصاص يافته است.

پيام رساني با تلفن همراه، باعث افزايش سرعت ارسال پنل پيامك اطلاعات با ضريب ايمني بالا شده  و سبب صرفه جويي در مصرف كاغذ، زمان و مصرف سوخت مي شود.

سرويس هاي پيام كوتاه يكي از خدمات تلفن همراه است كه در اغلب تلفن هاي ديجيتالي جديد در دسترس است. اين سرويس به كاربران اجازه مي دهد كه پيام هاي كوتاه را تا 160 حرف به تلفن هاي همراه ديگر ارسال يا دريافت كنند. براي ارسال يا دريافت پيام هاي sms كاربران تلفن معمولا مجبور به پرداخت يك مقدار پنل پيامك ماهيانه به شبكه سرويس دهنده يا يك مبلغ اندك به ازاي هر پيام است. بعضي از شركت ها هم سرويس پيام كوتاه را رايگان در اختيار مشتركان خود مي گذارند . در كشور آلمان ساليانه 25 ميليارد و در كل جهان 450 ميليارد sms رد و بدل مي شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۰:۳۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گرانترين هتل ها در رزرواسيون آريا


همه جاي دنيا گرانترين هتل هاي را معرفي مي كنند، تا پولدارهاي دنيا را به سمت خودشان بكشانند اما در ايران روال معرفي هتل ها به گونه اي ديگر است. اگر زماني شايعه شود كه فلان هتل يا رستوران گرانترين است و يا حتي فلان شخصيت پولدارترين است اين تصور ممكن است تا دهه ها باقي بماند حتي اگر خيلي زود مثال نقضش پيدا شود. سال ها تصور ميشد كه هتل عباسي اصفهان گرانترين هتل ايران است، در صورتي كه با يك پرس رزرو هتل و جوي ساده از قيمت چند هتل مشخص مي شود كه اينطور نيست. در اين گزارش سري زده ايم به گرانترين هتل هايي كه در حال حاضر در ايران مسافر مي پذيرند. استانداردسازي و ستاره هاي هتل ها در كشور ما با آنچه از ستاره هاي هتل هاي بينالمللي انتظار مي رود، متفاوت است. قاعدتا قيمت هتل هاي ايران در مقايسه با گرانترين هتل هاي جهان نيز ناچيز است حتي اگر در داخل كشور گرانترين باشند. هتل هاي پنج ستاره در دنيا نسبت به خدمات و امكاناتي كه به مسافران مي دهند، درجه بندي مي شوند. زيربنا، امكانات ورزشي و تفريحي، امكانات داخل اتاق ها، تعداد رستوران هاي موجود درآنها با تنوع غذايي زياد، نوع خدمات دهي كاركنان و آموزش آنان در برخورد با مشتري ها و خيلي از عوامل ديگر تعداد ستاره هاي هتلها را در سطح بين المللي تعيين مي كند اما در ايران درجه بندي هتل ها و اعطاي ستاره ها وضعيت ديگري دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۰:۲۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

رزرو هتل در رزرو آريا


پــس برگرديــم و ببينيــم بــراي رزرو هتل چه ســرويس هايي وجود دارد. در ميان سرويس هاي ايراني رزرواسيون آريا از ابتدا بــراي رزرو هتل به وجود آمــد و اخيراً پرواز را نيز اضافه كرده. مشــكلي كه در داخل كشــور براي اقامت وجود دارد تعداد كم هتلها و قيمت بالاي آنهاســت كه باعث مي شود برخي از مسافران قيد سفر داخلي را بزنند و هزينه اي برابر با سفر داخلي را صرف سفر كردن به برخي از كشورهاي همسايه كنند. سرويس هاي ايراني گاهي تالش كرده اند مكان هاي اقامتي شــخصي و محلي كوچكتر و ســاده تر نســبت به هتل ها را هم وارد بازي كنند، اما ضرورت هاي قانوني هنوز اين اجازه را نداده كه خون تازهاي در سيستم گردشگري ايران به جريان بيفتد و شايد يكي از معدود سرويسهاي مناسب در اين زمينه خانه مسافر باشد كه به ادعاي توســعهدهندگانش در همراه اول مناسب گرفتن خانه، ويال يا سوئيت هاي آزاد براي افراد كثيرالسفر است، اما تجربه شخصي خود سرويس جالب اتاقك را با پشــتيباني و قيمت هاي جالب تاييد ميكند كه براي كساني كه دوست دارند رنگي از تفريح هم به سفر كاريشان بدهند مناسب است. با اين حال سرويس هاي داخلي امكان رزرو هتل و خريد هواپيماي داخلي و خارجي را فراهم كرده اند و اتفاق خوب در اين سالها اين امكان پرداخت ريالي است كه اكثر سايت ها به ســمت آن رفتهاند و آن را در اختيار مشــتري قرار دادهاند. هرچند ممكن است هنوز فاصله زيادي تا سرويسهاي پرطرفدار خارجياي وجود داشته باشد كه در بسياري موارد امكاناتي در اختيار دارند كه ســايتهاي داخلي از آنها بي بهره اند. از تمام اين داستانها و مقايسه ها كه بگذريم، براي مســافر ايراني با هر دليل و انگيزهاي كه براي سفر كردن دارد راهحلهاي زيادي وجود دارد كه مي تواند تامي نكننده نياز او در ســفر باشد. برخي از اين ســرويسها روي قيمت و برخي ديگر روي كيفيت خدمات تمركز كردهانــد، اما در هر حالت ســرويسهايي هم هســتند كه به مقايسه خدمات و قيمتهاي هتلهــا ميپردازند تا كاربر بتواند بهترين سرويس را انتخاب كند. هرچند در مورد برخي مقصدهــا انتخاب چنداني وجود ندارد و بايد به چند مورد پيشنهادشده بسنده كرد. سايت trivago پلتفرم مشهوري است كه خدمات هتلها را نسبت به قيمتشان با هم مقايسه ميكند و با توجه به قصد مســافر از انجام اين سفر بهترين مكانها را به او پيشــنهاد ميدهد. در اين سايت افراد زيادي براي هر هتل نظر گذاشــتهاند كه براي انتخاب آن بسيار كمك كننده اســت. Trivago مناسب ترين قيمت را از بين سايت ها به كاربر پيشنهاد مي دهد و همه امكانات و تخفيف هاي هتل و محل دقيق آن روي نقشه و همچنين راه هاي حمل و نقل آن را براي مســافران ارائه كرده و شما حتي مي توانيد به جاي جســتوجوي نام هتل يا شهر روي نقشه بگرديد و هر نقطه از مقصد خود را كه دوست داريد براي سفر انتخاب كنيد. بعد از انتخاب هتل در اين ســايت به سايت ارائه دهنده هتل ارجاع داده مي شويد، البته همواره از شما خواسته مي شود كه سرويس را دوباره چك كنيد تا از تغييراتي كه ممكن است بنا بر شرايط در هر ساعت ارائه شوند باخبر شويد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۰:۲۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آگهي رايگان


كمپين هاي آگهي  در يك بازه زماني خاص، از رسانه هاي مختلف ارائه و منتشر مي شوند. حياتي ترين بخش از طراحي يك كمپين آگهي، تعيين موضوع كمپين است كه حال و هواي1 هر يك از اجزاي كمپين را مشخص مي كند. موضوع كمپين، پيام اصلي است كه توسط فعاليت هاي ترويجي2 كمپين به مخاطب منتقل مي شود. با توجه به اينكه موضوع هاي هر يك از كمپين هاي تبليغاتي، در شرايط زماني و مكاني خاص و همچنين، با عنايت به آميزه بازاريابي3 طراحي و اجرا مي شوند، عمر مفيد محدودي دارند؛ اما خاطره كمپين هاي تبليغاتي موفق معمولا سال ها در ذهن مخاطبانشان مي ماند. موضوع هر كمپين آگهي رايگان كه براي يك بنگاه اقتصادي طراحي و اجرا مي شود، بايد بازتابي از استراتژيهاي آن بنگاه اقتصادي باشد. اين همان موضوعي است كه متاسفانه در اغلب كمپين هاي تبليغاتي بنگاه هاي اقتصادي كشورمان ناديده گرفته مي شود. طراح كمپين تبليغاتي بايد آشنا با علم مديريت استراتژيك باشد و بتواند استراتژيهاي نوشته و نانوشته بنگاه صاحبكار را دريابد. عدم همخواني استراتژيك يك كمپين اقتصادي و سياست هاي يك كسب وكار، فاجع هاي در صنعت تبليغات به حساب مي آيد كه متاسفانه بهاي چنداني به آن داده نشده است. كمپين تبليغاتي، مجموع هاي است از آگهي ها كه مفهوم يا ايدهاي واحد را منتقل مي كنند؛ يعني آگهي رايگان تبليغاتي كه حول محور يك ايده يا مفهوم طراحي و اجرا مي شوند. گاه اين آگهي رايگان  تبليغاتي متعدد هستند: دو، سه يا حتي بيشتر؛ اما در اغلب مواقع با دو آگهي براي يك ايده مواجهيم و البته، ايرادي هم ندارد كه متعدد باشند؛ به اين شرط كه شيرازه اين آگهي ها از هم گسسته نشود و همه آگهي رايگان ها در راستاي ايده واحد پشتيبان آنها باشند. تنها يك ايده قدرتمند ميتواند از آگهي هاي متعدد پشتيباني كند؛ همينجا بايد بر اين موضوع تاكيد كنم كه اغلب كمپينهاي تبليغاتي كه شاهد آنها هستيم، ايده و فكر قدرتمندي براي پشتيباني ندارند و تنها ايدهاي »جالب« هستند كه نميتوان براساس آنها يك كمپين تبليغاتي را بنيان نهاد. بنابراين، به ياد داشته باشيد كه در برابر ايدههاي ناگهاني و جذاب، قدري تامل بيشتري به خرج دهيد و توضيح بيشتري پيرامون آنها طلب كنيد؛ اگر در موقعيت صاحبكار هستيد، از آژانس تبليغاتي خود بخواهيد تا ميتواند در موردايدهاي كه براي طراحي كمپين تبليغاتي دارد، برايتان توضيح دهد و مجابتان كند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۹:۵۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

شور و هيجان ايجاد كنيد


موســيقي، تصاوير و آگهي رايگان موضوعات هيجاني، ابزارهاي فوق العاده اي براي ايجاد احساســات مثبتي هستند كه مي توانند به يك محصول، شركت يا  آگهي رايگان برند منتقل شوند. رسانه هاي جمعي و ديجيتال، رسانه هاي ايده آلي هستند كه مي توان از آنها براي ايجاد هيجانات و احساسات آگهي رايگان استفاده كرد. راديو، فيلم و تلويزيون به شما اجازه مي دهند داستان روايت و با كمك موزيك و كاراكترها از آنها پشتيباني كنيد. آگهي رايگان آگهي رايگان موســيقي نيرومندترين ابزار خلاقانه ي شماست. اين ابزار اين قدرت را در اختيار دارد تا يك واكنش آني در مخاطب خود به وجود آگهي رايگان آورد، به ويژه اگر موسيقي آن آشنا، پرطرفدار و مرتبط با احساسات قوي داستاني پيرامون عشق، خشم، خوشبختي يا غم باشد.  آگهي رايگان در چاپ و رسانه ي مكتوب برخي تصاوير مي توانند از چنين قدرتي برخوردار باشند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۸:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

از تشبيه و استعاره استفاده كنيد


 اين تكنيك براي اشتراك گذاري آگهي رايگان ايده ها و مفاهيم پيچيــده و انتزاعي و انتقال آنها به ســرعت و با تماميت كامل مناســب و مفيد است.  تشبيه اتو استعاره ها، جت  آگهي رايگان هاي جنگندهي پيشــرفته ي ارتباطات خالق هســتند و مي توان آنها را سريع، قدرتمند و كارآمد درنظر گرفت.  تشــبيه، شــكلي آگهي رايگان از ســخن اســت كه از واژه هايــي نظير «ماننــد» و «به عنوان» براي مقايسه ي دو چيز متفاوت به روشي اســتفاده آگهي رايگان مي كند كه بيان آگهي رايگان شفاف تري ارائه شود. اما اســتعاره از دو چيز مثال يك جمله ي صريح يا تصوير نمايشــي استفاده مي كند تا موضوع ديگري را آگهي رايگان پيشنهاد دهد. از اين رو در آن از واژگانــي نظير «مانند» يا «به عنوان» استفاده نم يشود. به عنوان نمونه، در يك كمپين برندسازي آگهي رايگان براي يك بانك سرمايه گذاري از استعارهي بصري يك شمشيرباز اســتفاده مي شود تا تصوير شــركت پرتكاپو و در عين حال آگهي رايگان پيچيده به نمايش گذاشته شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۸:۰۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

جان بخشي


 تكنيك جانبخشــي به شــما كمك آگهي رايگان مي كند تــا تبليغاتي بيافرينيــد كه جالبتر، انســانيتر، اثربخشتر و در نهايت مرتبط تر با مخاطب هدف شما داشته باشد. شما مي توانيد آگهي رايگان با دادن توانمندي هاي انســاني نظير ســخنراني، انديشه و احساســات به يك محصول، آن را به يك انســان تبديل كنيد. شماهمچنين آگهي رايگان مي توانيد ويژگي هاي انساني را به يك مفهوم انتزاعي مانند «گرسنگي» يا «حرص و آز» نسبت دهيد. اگــر روي تبليغاتــي كار مي كنيد كه مربــوط به ارائهي آگهي رايگان خدمات خاصي است، روي خلق يك گزينه ي تصويري كار كنيد كه بتوان به آن جان بخشــيد. بــه عنوان  آگهي رايگان مثال يك كيف پول يا يك كارت اعتباري مي تواند از يك بانك خاص سخن بگويد. شماهمچنين مي توانيد موضوعي پيرامون آگهي رايگان محصولتان را در يك شخص حقيقي تركيب كنيد. به عنوان مثال، براي به تصوير كشــيدن شخصي كه در دنياي ديجيتال غرق شده آگهي رايگان است مي توانيد از هدهاي نمايشگر كامپيوتر استفاده كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۷:۲۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

يك كاراكتر جذاب بيافرينيد


 اين تكنيك تبليغاتي چيزي جز خلــق يك ويژگي آگهي رايگان يا ويژگي هايي كه بر ميزان به رسميت شناختن و ارزش داستاني كمپين شما مي افزايد، نيست. كاراكتر شما مي تواند به ايفاي نقشي آگهي رايگان بپردازد  مثال نقش يك روانپزشك را بازي كند يا ممكن است در قالب يك شخصيت كارتوني ايفاي نقش كند. مثال يك دلفين آگهي رايگان يا گربه‌ باشد. شما در خلق و ايجاد يك كاراكتر و تعريف نقشي كه او در تبليغات ايفا ميكند، كامال آزاد هستيد. نكته ي خلاقانه: علير آگهي رايگان غم آن كه «كاراكتر برند» بايد نشانگر شخصيت و ديگر جوانب برند باشد، يك شخصيت خلق شده داراي چنين ويژگي نيســت. از آگهي رايگان اين رو بهتر است ريســك كنيد و كاراكتري را برگزينيد كه خارج از شخصيت برند باشد. برخي از به ياد آگهي رايگان ماندني ترين كمپين هاي آگهي رايگان تبليغاتي جهان بر اساس كاراكترهاي خلق شده ساخته شده اند. و بسياري از بهترين آن كاراكترها، شــخصيت، ارزشها و ظاهر برند را منعكس نمي كنند. كاراكتر شــما همانند يك فيلم يا كتاب خوب بايد جالب باشد: متفاوت و پيشبيني نشده با شخصيت و رفتار جذاب و نقطه نظرات به تفصيل شرح داده شده. اين كاراكترهاي متمايز از كاراكترهاي رايج، نظر مخاطب را به خود معطوف خواهند كرد چون آنها با خرق عادت، خود را از ديگران برجسته مي سازند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۶:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

فريفتن و وانمود كردن


 برخــي از افراد به صــورت  آگهي رايگان تصنعي زبان بــدن بيروني خود را كنترل مي كنند تا احساســي را القا كننــد كه در آن زمان به دنبال خلق آن هستند.  دســت آگهي رايگان دادن محكم يا تماس چشمي مســتقيم نمونه هايي از ســيگنالهايي هستند كه به آســاني افراد به صورت موقت يا حتي گاهي بــه صورت آگهي رايگان دائمي براي فريفتــن يا وانمود كردن مخاطبانشان از آنها استفاده مي كنند.  بــا آن كه تا انــدازهاي اين ميــزان فريفتــن و وانمود كردن آگهي رايگان امكانپذيراست اما ممكن نيست كه يك شخص بتواند تمامي سيگنال هاي خروجي خود را سركوب يا كنترل كند. اين موضوع يكي آگهي رايگان از دلايل ديگري اســت كه نشان مي دهد بايد از تجزيه و تحليل ســطحي مبتني بر آگهي رايگان ســيگنال هاي جداگانه اجتناب ورزيد و هنگام آگهي رايگان بررســي چيزها و امور بايد تا آن جا كه امكان دارد به دنبال شــاخصه هاي بيشــتر بود و سرنخ هايي را جستجو كرد كه بسيار پنهان آگهي رايگان و ظريف هستند. سياستمداران و فروشندگان اغلب بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند. توجــه به حالات ظريف تر انقباض مردمك چشــم، بالا بردن ابروها، كشش گوشه ي لب، مي تواند به شناسايي مفهوم واقعي و انگيزهي ناپيداي يك يا دو سيگنال آگهي رايگان احتمالي نادرست كمك شاياني كند. اين حالات ظريف بسيار كوچك و تا اندازهاي ناخودآگاه هستند و شناســايي آنها دشوار مي باشد آگهي رايگان به همين جهت در تشخيص هدف واقعي فردي كه در مقابل ما قرار دارد مي توان به خوبي از آنها استفاده كرد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آگهي | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۶:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |